Vítejte na stránkách firmy draek, vašeho partnera v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám

 

   Vážení zákazníci,                                                                                                                                                               
Naše  společnost  DRAEK, spol. s r.o.  velmi dbá na kvalitu svých služeb  a  dodaných zařízení.  Proto jsme také         
 zavedli systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001.                                                         

 

certifikát ČSN EN ISO 9001:2001


                                                                                                          

                                                                                      
  Při naší práci velmi dbáme na to, aby byla dodržena:                                                                                                   

ochrana životního prostředí:   využíváme technologie šetrné k životnímu prostředí  (ekologická chladiva, snižujeme     
potřeby energie a tím i emise plynů škodlivých pro životní prostředí, ekologicky likvidujeme odpady,.....)                      
úspory energie:    snažíme  se  prosazovat  nejúčinnější  systémy  zpětného  získávání tepla, preferujeme  systémy   
s kvalitním  měřením a  regulací a zároveň dbáme na zaškolení obsluhy, aby bylo námi dodané zařízení provozová-  
no s co možná nejmenšími dopady na spotřebu energii a tím i na ekologii.                                                                   
totální kvalita:     při dodávce zařízení  velmi dbáme na  to aby byla dodržena co nejvyšší kvalita naší práce.  Proto    
  preferujeme jen  výrobce, u  kterých jsme přesvědčeni, že  zaručí  požadovanou kvalitu  a  také proto jsme  zavedli      
systém kontroly jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.                                                                                                   
                                                                       

                                                   
Ujišťujeme Vás, že učiníme vše, abyste byli s našimi službami spokojeni. 

 

 

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám