Vítejte na stránkách firmy draek, vašeho partnera v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám

                                                                                                                                       
vzduchotechnika  a klimatizace                                                                                                                                  
Naším cílem je, aby se kvalitní vzduchotechnika stala  běžnou součástí našeho života. Není přece důležité, jestli se   
nám budovy budou pouze líbit, ale je nesmírně důležité, aby  se  nám v nich také dobře žilo. Jednou  ze  základních   
podmínek komfortu v  budovách je zajištění optimálního mikroklimatu.To již většinou nemůžeme zejména u moderní  
nízkoenergetické výstavby docílit jinak než za použití nuceného větrání. Ani u větrání  ovšem nesmíme zapomenout  
na  ekonomiku provozu,  která  je  často  v  kontrastu s  pořizovacími náklady.  Není  však  těžké dokázat,  že  vyšší  
pořizovací náklady se  vám poměrně rychle vrátí v podobě podstatně nižších spotřeb energií.  Proto klademe důraz  
zejména na optimální návrh zařízení, zpětné získávání tepla a kvalitní měření a regulaci.                                           

Naše firma zajišťuje kompletní dodávku vzduchotechniky od poradenství a projekci, přes výrobu, montáž a uvedení  
díla do provozu. Nezapomínáme samozřejmě ani na záruční a pozáruční servis.                                                        
 

chlazení                                                                                                                                                                         
V současné době,  kdy  je  kladen stále větší význam  na  zlepšování tepelně - technických vlastností  konstrukcí  a
zvyšuje se  podíl prosklených ploch na fasádě,  se začíná ukazovat nový problém.  Tímto problémem je díky velkým
tepelným ziskům  z  vnitřního (PC, osvětlení,lidé....)  a  venkovního  (zejména  sluneční  radiace  procházející  okny)
prostředí  přehřívání budovy.   U  moderních  budov s  výbornými hodnotami součinitele prostupu tepla obvodových
konstrukcí,  často  dochází  k  požadavku,  kdy  je  zejména  na  jižní straně  potřeba  chladit již v jarních měsících a
současně  je  na severní straně zapotřebí vytápět. Pro některé moderní chladivové zařízení (split systémy) toto není
žádný  problém  a  dokáží  si  teplo  předávat  mezi  jednotlivými  místnostmi, kdy výrazně  klesnou provozní náklady
v  porovnání  se  dvěmi  na  vzájem  nespolupracujícími zařízeními. Samozřejmě  navrhujeme  a  dodáváme i taková
zařízení, kdy chladonosným médiem je voda. U těchto zařízení zase převažují jiné výhody.                                        

Naše firma zajišťuje kompletní dodávku chlazení od poradenství a projekci, přes montáž a uvedení díla do provozu.
Nezapomínáme samozřejmě ani na záruční a pozáruční servis.                                                                                    

izolace                                                                                                                                                                         
Vedeme  li  někam  vzduch či vodu  o  jiné teplotě  než  je  teplota okolního prostředí,  je  potřeba  takovéto potrubí
zaizolovat, aby nedocházelo ke ztrátám tepla nebo chladu  v  potrubí.  V případě, že médium proudící v  potrubí  je
chladné,  musíme  také zabránit  kondenzaci vodních  par  na  povrchu potrubí.  Vzduchotechnická potrubí  je  také
nutno izolovat v některých případech z hlukových důvodů, nebo z důvodů požárních.                                               

Naše  firma  zajišťuje kompletní dodávku izolací  potrubí.  Máme také certifikáty  na  oprávnění  provádět   požární
izolace.                                                                                                                                                                        

měření a regulace                                                                                                                                                     
V  současnosti  je  kladen stále větší  důraz  na ekonomiku provozu technických  zařízení.   Pro dosažení  správné
funkce  a  zároveň  snížení energetické  náročnosti  zařízení není možné toto  zařízení  provozovat  bez  kvalitního
systému měření a regulace. Pro správné a ekonomické fungování zařízení je třeba posuzovat budovu jako celek.  
 

Naše  firma  zajišťuje kompletní dodávku MaR od poradenství a projekci, přes montáž a uvedení díla do  provozu.
Nezapomínáme samozřejmě ani na záruční a pozáruční servis.                                                                                 

zaregulování soustav VZT                                                                                                                                         
Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického zařízení je potřeba tuto soustavu zaregulovat.  Naše firma má pro  tuto
činnost to správné vybavení a zkušené pracovníky. Naše přístroje nabízíme také k zapůjčení.                                 

zapůjčení měřících přístrojů                                                                                                                                    
Pro  správné  zaregulování  VZT soustav nebo také pro ověření parametrů VZT soustavy  jsou  potřebné  některé
měřící přístroje. My tyto přístroje vlastníme a nabízíme vám jejich půjčení.                                                                
 

měření objemového průtoku vyústkou, anemostatem, vířivou vyústkou....                                                                  
AIRFLOW  Pro Hood PH 2K
  - cena za týdenní zapůjčení 5000Kč                                                                             
 

měření rychlosti proudění - žárový anemometr s flexibilní sondou                                                                             
AIRFLOW TA 5
- cena za týdenní zapůjčení 2500Kč                                                                                                

                                           

                                         

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše, abyste byli s našimi službami spokojeni. 

 

 

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám