Vítejte na stránkách firmy draek, vašeho partnera v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám

 

Vážení zákazníci,                                                                                                                                                             
dovolujeme si vám představit naši  společnost  DRAEK, spol. s r.o., působící ve svém oboru od  roku  1992, kdy se      
přetransformovala z fyzické osoby DRAEK sf. Tuto firmu bylo možné zaregistrovat na našem trhu  již od roku 1990.     
Od svého vzniku se naše firma díky své výrobní i obchodní strategii vypracovala ve spolehlivého partnera v oblasti     
vzduchotechniky  a  klimatizace.   Naše firma má v současnosti 22 kmenových zaměstnanců  a  v  případě  potřeby     
najímáme další montážní party.  Roční obrat naší firmy se v současnosti pohybuje cca 50 milionů korun.                      
                                                                                                                                                
Zajistíme pro vás komplexní činnost v těchto oborech:                                                                                             
Vzduchotechnika – projekční činnost, výroba, dodávka, montáž, servisní práce, revize                                                  
 Klimatizace  – projekční činnost, dodávka , montáž, servisní práce
                                                                                  
Chlazení  – projekční činnost, dodávka , montáž, servisní práce                                                                                     
Izolace –  VZT potrubí - požární, tepelná, hluková, rozvody chladu - tepelná, proti kondenzaci, požární                        
Měření a regulace                                                                                                                                                            
 

Realizaci všech činností zajišťujeme ze součástí a komponentů tuzemské i zahraniční výroby.  Potrubní rozvody  a     
doplňkové  elementy  si sami vyrábíme a jsme schopni vyhovět  veškerým  požadavkům architektů  za předpokladu    
dodržení  všech  technicko-fyzikálních parametrů nutných pro rozvod a distribuci vzduchu.  Veškeré naše služby se    
snažíme zajišťovat  v krátkých dodacích lhůtách a se zajištěným záručním i pozáručním servisem.                                
 

Při naší práci velmi dbáme na to, aby byla dodržena:                                                                                                 

ochrana životního prostředí:   využíváme technologie šetrné k životnímu prostředí  (ekologická chladiva, snižujeme     
potřeby energie a tím i emise plynů škodlivých pro životní prostředí, ekologicky likvidujeme odpady,.....)                     
úspory energie:    snažíme  se  prosazovat  nejúčinnější  systémy  zpětného  získávání tepla, preferujeme  systémy   
s kvalitním  měřením a  regulací a zároveň dbáme na zaškolení obsluhy, aby bylo námi dodané zařízení provozová-  
no s co možná nejmenšími dopady na spotřebu energii a tím i na ekologii.                                                                   
totální kvalita:     při dodávce zařízení  velmi dbáme na  to aby byla dodržena co nejvyšší kvalita naší práce.  Proto    
  preferujeme  jen  výrobce, u  kterých jsme přesvědčeni, že  zaručí  požadovanou kvalitu  a  také proto jsme zavedli     
systém kontroly jakosti podle ČSN ISO 9001:2001.                                                                                                        

Dovolili  jsme si Vám nabídnout stručný obraz naší možné vzájemné spolupráce. Jsme vám plně k  dispozici k tech-   
nickému jednání či cenové nabídce.                                                                                                                                

 

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše, abyste byli s našimi službami spokojeni. 

 

 

kontakt    o nás    služby    výrobky    kvalita   reference   cesta k nám